Skip to content

Juliaogjulian.dk databeskyttelsespolitik

N¥r du afgiver dit samtykke, accepterer du, at juliaogjulian.dk, Rug¥rdsvej 236 5210 odense NV, Cvr. xxxxxxxx, e-mail: kontakt@juliaogjulian.dkᅠtelefon: +4566154413ᅠer dataansvarlig for de personoplysninger, som vi indsamler og opbevarer om dig i vores datasystem. Dit samtykke er n￸dvendigt for, at du kan g￸re brug af vores serviceydelser, hvortil det er p¥kr₩vet, at juliaogjulian.dk registrerer og behandler personoplysninger om dig. Foretages der ₩ndringer af juliaogjulian.dkᄡs datapolitik, vil dette blive offentliggjort p¥ juliaogjulian.dk samt sendt til dig via et af de kontaktpunkter, som du har oplyst til os.

juliaogjulian.dk indsamler og behandler kun de personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med brugen af én af juliaogjulian.dk´s forskellige services. juliaogjulian.dk indsamler ikke personoplysninger om dig fra tredjemand.

Hvis juliaogjulian.dk bliver opmærksom på, at der er åbenlyse fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig – f.eks. fejl i e-mailadresse – vil vi om muligt rette oplysningerne.

juliaogjulian.dk indsamler og behandler kun de personoplysninger, som findes nø￸dvendige for, at kunne tilbyde dig de forskellige services, som findes på juliaogjulian.dk. Dine personoplysninger bruges derudover til efterf￸ølgende, at kunne administrere og vedligeholde din profil samt tilbyde dig information om relevante produkter, når du har givet samtykke til, at juliaogjulian.dk må sende dig meddelelser. juliaogjulian.dk anvender ikke dine personoplysninger til andre formål.

juliaogjulian.dk videregiver aldrig personoplysninger til tredjemand, med mindre dette er nø￸dvendigt for fuldførelse af ordren.

Personoplysningerne lagres på servere placeret inden for EU. juliaogjulian.dk benytter kun databehandlere, som overholder denne datapolitik samt den til enhver tid gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

juliaogjulian.dk lagrer kun personoplysninger om dig så længe det findes nø￸dvendigt i forhold til det oplyste formål. Personoplysningerne slettes eller anonymiseres lø￸bende efterhånden, som de formål, hvortil de blev indsamlet, afsluttes. juliaogjulian.dk opbevarer dine personoplysninger i i højst 3 år, efter du sidst har benyttede en af vores services via din profil på juliaogjulian.dk. Finder juliaogjulian.dk det n￸ødvendigt at fortsætte opbevaring af dine personoplysninger efter udl￸øbet af de 3 år, vil dette kun ske på baggrund af et fornyet samtykke.

juliaogjulian.dk sikrer at tr₩ffe de forn￸dne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger h₩ndeligt eller ulovligt tilintetg￸res, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab i overensstemmelse med den til enhver tid g₩ldende databeskyttelseslovgivning. juliaogjulian.dk opbevarer personoplysninger p¥ vores samarbejdspartneres sikre serverer.

Du kan til enhver tid f¥ indsigt i de personoplysninger, som Juliaogjulian.dk har registreret om dig ved at kontakte os. Hvis du ￸nsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os p¥ kontakt@juliaogjulian.dk. Yderligere kan du til enhver tid f¥ urigtige oplysninger om dig rettet eller slettet.

Har du sp￸rgsm¥l eller kommentarer til Juliaogjulian.dkᄡs datapolitik eller til hvordan Juliaogjulian.dk indsamler og behandler dine personoplysninger, kan du rette skriftlig henvendelse til kontakt@juliaogjulian.dk

Den dataansvarlige på www.juliaogjulian.dk: Ejer – Pia Overgaard Jespersen